وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در شهرستان میناب در یازدهمین سوگواره نوحه های نشسته «پامنبری» شرکت کرد.

یازدهمین سوگواره نوحه های نشسته میناب با حضور وزیر فرهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top