طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص کیفیت هوا، بر روی عدد 108 و در بازه ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

هوای ناسالم میهمان ناخوانده تهرانی ها

به گزارش خبرنگار شهری تبریز کریدور، طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 108 یعنی در بازه ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. همچنین در 24ساعت گذشته نیز شاخص هوای تهران روی عدد108 و در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. لازم به ذکر است کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن از عدد صفر تا ۵۰ در محدوده هوای پاک تعریف می‌شود، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در محدوده قابل قبول یا متوسط بوده و از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همچنین از151 تا 200ناسالم برای همه گروه‌ها ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا خیلی ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top