حضور در میان دانش­ آموزانی که به ظاهر از دین و دیانت فاصله گرفته­اند برای بازیگران عرصۀ تربیت امری ضروری است. آنها باید نقطۀ شروع را بدانند. نقطه شروع هم نقطۀ اشتراک بین آن­ها و دانش­آموزان است که زبان فطرت و عقل است، نه زبان نقل و زور و تقلید. مهدی شریعت زاده

هشت آموزۀ راهبردی از یک حضور تربیتی / راه ناتمام تربیت

مهدی شریعت زاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

مقدمه

قرارگاه مردمی تحول اجتماعی با تمرکز بر نقاط حاشیه شهر و محلات مستضف، قصد اثرگذاری اجتماعی و فعال کردن کنش­های مردمی این محلات را دارد. بدین معنا که اعتقاد دارد اگر بناست این مناطق به رشد کافی برسند و از این وضعیت نجات پیدا کنند، باید اولا خودِ مردمِ این محلات به عنوان کنشگران اجتماعی فعال شوند و ثانیا دستِ همسایه های خود را هم در جهت رشد و تعالی بگیرند. قرارگاه مردمی تحول اجتماعی با تمرکز بر نقاط حاشیه شهر، قصد اثرگذاری اجتماعی و فعال کردن کنش­های مردمی این محلات را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top