طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به قماربازی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار سیاسی تبریز کریدور، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را اصلاح و تصویب کردند. بر این اساس، به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده واحده، عبارت «مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح» به عبارت «در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب  ۲/  ۳/ ۱۳۷۵ در عنوان فصل بیست و هشتم، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط‌بندی، بخت آزمایی) » اصلاح و مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) به شرح زیر اصلاح»  تغییر می‌یابد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top