رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بر ضرورت اقدام مرتع‌داران در خصوص تعیین شخص جایگزین مرتع‌دار متوفی تأکید کرد و توضیح داد که مجوز مرتع‌داران چه زمانی باطل می‌شود؟

مجوز مرتع‌داران چه زمانی باطل می‌شود؟

به گزارش تبریز کریدور از سمنان، سیدابوالفضل ولیئی، رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در جلسه پایش مراتع استان سمنان اظهار کرد: با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، آخرین مهلت تعیین شخص جایگزین مرتع‌دار متوفی از بین همسر و فرزندان متوفی برای مرتع‌دارانی که بیش از دو سال از زمان فوت آنان گذشته، برابر بند ۴۸ از فصل دوم اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، یازدهم مردادماه سال جاری تعیین شده است. وی ادامه داد: پس از سپری شدن مهلت اعلام شده، چنانچه همسر و فرزندان مرتع‌دار متوفی نسبت به پیگیری اقدامی نکرده و نسبت به معرفی جایگزین اقدامی نکنند، مجوز مرتع‌دار متوفی ابطال می‌شود.  ولیئی خاطرنشان کرد: این افراد می‌توانند برای پیگیری موضوع به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های استان سمنان مراجعه کنند. به گزارش فارس، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان دارای سه میلیون و ۷۴۱ هزار هکتار مرتع است که در یک هزار و ۲۵۲ سامان عرفی مرتعی در استان سمنان مورد بهره‌برداری مرتع‌داران قرار می‌گیرد. پایان پیام/۷۴۰۰۷/م/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top