فیلم| پای درد دل اهالی روستای گرکان؛ از جاده بی‌کیفیت تا درخواست فیبر نوری

فیلم| پای درد دل اهالی روستای گرکان؛ از جاده بی‌کیفیت تا درخواست فیبر نوری

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top