شهید رجبعلی مجیدی‌ستار در وصیت‌نامه خود آورده است «هیچ وقت دست از انقلاب برندارید».

شهید رجبعلی مجیدی‌ستار: دست از انقلاب برندارید

به گزارش تبریز کریدور از همدان «شهید» شاهد شهود عرفانی شد و نقش هر چه خوبی را در چهارفصل گیتی نمایان کرد و چشم ستارگان آسمان را روشن، ققنوس هشت جنت که هفت آسمان را مجذوب خود کرده است، همان عاشقی که در وادی مقدس عاشقی، پر پرواز گشود و فرشتگان را نوازشگر روح نابش کرد. «شهید» همان ستاره‌ خاک‌نشین همیشه‌ بیدار شب‌های خون و آتش که تا لمس شعله‌های بصیرت و حقیقت در مقتل عشق رزم عاشقانه کرد تا پیوندی ابدی در بزم عارفانه. عشق در منشور نور هشت هزار ستاره درخشان راه عاشقی، مأوای جاودانگی‌اش را به تصویر کشید تا درس استواری را در دل حادثه بر تارک تاریخ بنشاند. حالا می‌خواهیم هر روز را با نامی و یادی از این ستاره‌ها، شب کنیم و کار را با تبرک و مدد از این عارفان عاشق آغاز؛ باشد که ادای دینی باشد بر آن همه رشادت، شهامت، مجاهدت و شجاعت… برگ سبزی تحفه درویش، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. ۵۰۸۵/ تبرک لحظاتمان با شهید رجبعلی مجیدی ستار از شما خواهش می‌کنم تا آنجا که می‌توانید در راه حق در راه قرآن و اسلام کمک کنید چه با مال و ثروت خود و چه با جان خود. مگر انسان تا کی می خواهد در این دنیا بماند، از شما می خواهم توکلتان به خدا باشد و به هیچکس دیگر نباشد. هیچ وقت دست از انقلاب برندارید. پایان پیام/ ۸۹۰۰۱/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top