شهید ابوالقاسم دشتی مرویلی در بخشی از وصیت‌نامه خود آورده است “از دوستى با مردمان پست و فرومایه بپرهیزید که باعث کم ارزشى و بى‌آبروئى می‌شود”.

شهید ابوالقاسم دشتی مرویلی: از دوستى با مردمان فرومایه بپرهیزید

به گزارش تبریز کریدور از همدان «شهید» شاهد شهود عرفانی شد و نقش هر چه خوبی را در چهارفصل گیتی نمایان کرد و چشم ستارگان آسمان را روشن، ققنوس هشت جنت که هفت آسمان را مجذوب خود کرده است، همان عاشقی که در وادی مقدس عاشقی، پر پرواز گشود و فرشتگان را نوازشگر روح نابش کرد. «شهید» همان ستاره‌ خاک‌نشین همیشه‌ بیدار شب‌های خون و آتش که تا لمس شعله‌های بصیرت و حقیقت در مقتل عشق رزم عاشقانه کرد تا پیوندی ابدی در بزم عارفانه. عشق در منشور نور هشت هزار ستاره درخشان راه عاشقی، مأوای جاودانگی‌اش را به تصویر کشید تا درس استواری را در دل حادثه بر تارک تاریخ بنشاند. حالا می‌خواهیم هر روز را با نامی و یادی از این ستاره‌ها، شب کنیم و کار را با تبرک و مدد از این عارفان عاشق آغاز؛ باشد که ادای دینی باشد بر آن همه رشادت، شهامت، مجاهدت و شجاعت… برگ سبزی تحفه درویش، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. ۵۱۰۰/ تبرک لحظاتمان با شهید ابوالقاسم دشتی مرویلی تا مى‌توانید از دوستى با مردمان پست و فرومایه بپرهیزید که باعث کم ارزشى و بى‌آبروئى می‌شود. اخلاق اسلامی را رعایت کنید و با دشمنان اسلام‌ بجنگید. پایان پیام/ ۸۹۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top