در تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

جزئیات افزایش 20 درصدی حقوق‌ گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولت‌ در بودجه 1402

به گزارش خبرنگار اقتصادی تبریز کریدور، در تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، در سال 1402، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر افزایش می‌یابد: ‌ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط 20 درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از 70 میلیون ریال کمتر نباشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال  1398 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. ‌در اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود. ‌حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی، کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. مستمری والدین شهدا معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود. ‌بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح مکلف‌اند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح که مشمول دریافت حقوق وظیفه نیتند، افراد تحت تکلف قانونی جانبازان متوفی، فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر، فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی 1 تا 7 قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر 60 میلیون ریال برای جانبازان 25 درصد و بالاتر و حداکثر 50 میلیون ریال برای جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر پرداخت کند. ‌میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی‌ متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین‌تر، در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار شوند. ‌‌جانبازان, آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و باوجود فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند‌ مشمول این حکم نیستند. به بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح, اجازه داده می‌شود از محل قطع کمک معیشت مشمولان دهک‌های (8) تا (10) ‌نسب به برقراری کمک معیشت برای دهک‌های (1) تا (7) درآمدی با اولویت دهک‌های پایین اقدام کنند.  به گزارش فارس، لایحه بودجه 1402 کل کشور امروز 21 دی ماه 1401 ‌از سوی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کل منابع و مصارف بودجه کشور به بیش از 5 میلیون و 261 هزار و 696 میلیارد تومان می‌رسد. همچنین منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به بیش از 2 میلیون و 164 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه به بیش از یک میلیون و 984 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به بیش از 3 میلیون و 97 هزار میلیارد تومان می‌رسد. پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top