معاون منابع انسانی شهرداری تهران در خصوص انتشار برخی فیش های حقوقی، گفت: فیش های حقوقی بالا که منتشر شده ، استثنا هستند.

توضیح آقای معاون درباره فیش های حقوقی شهرداری

به گزارش فارس، مجید باقری معاون منابع انسانی شهرداری تهران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در خصوص حواشی انتشار فیش حقوقی یکی دیگر از معاونین شورای شهر تهران که کارمند شهرداری تهران محسوب می‌شود، گفت: قانون سقف حقوق را  مشخص کرده است. وی با بیان اینکه برخی از فیش ها متعلق به گروه هایی است که استثنا هستند، گفت: تمام  فیش های حقوقی با قیمت بالایی که منتشر شده است استثنا هستند اما همه این موارد بر اساس قانون و سقف تعیین شده پرداخت شده است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top