مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در ستاد ساماندهی تعاونی‌های مشکل‌دار برای هر تعاونی یک مدل حل مسئله تدوین می‌شود و تقسیم کاری برای پیگیری مسائل در چارچوب قانون صورت می‌گیرد.

تقسیم کار برای حل مشکلات تعاونی‌ها

به گزارش تبریز کریدور از زنجان، طیب جعفری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان اظهار کرد: به دنبال دغدغه و نگرانی‌هایی که در خصوص برخی تعاونی‌های استان طرح شد، با توضیح اینکه در تشکیل تعاونی‌ها افرادی از کارمندان عادی که ممکن است تخصصی هم در امور حقوقی و مسکن نداشته باشند، به واسطه موجه و مورد اقبال بودن در هیات مدیره ها قرار می‌گیرند که این امر در ادامه ناخواسته مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: ساز و کار نظارت بر تعاونی‌ها ابتدای امر باید از طریق خود تعاونی و توسط بازرسان منتخب خود اعضای تعاونی اتفاق بیفتد و در ادامه در صورت محرز شدن تخلف در تعاونی ها موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شود. وی ادامه داد: با مجموع اقدامات و تدابیر در دستور کار، امیدواری‌ها برای حل مسائل بیشتر شده و این موضوع، کاهش تجمعات اعضای تعاونی‌ها را در استان زنجان در پی داشته است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به اقدامات پیرامون حل مسائل تعاونی‌ها مشکل دار در استان اشاره کرد و افزود: با مجموع اقدامات و تدابیر در دستور کار، امیدواری‌ها برای حل مسائل بیشتر شده است که در نتیجه، کاهش تجمعات اعضای تعاونی‌ها را در استان شاهد هستیم. جعفری با اشاره به برآیند و خروجی این رویکرد در خصوص حل مشکلات تعاونی‌ها، گفت: کسانی که در گذشته وارد سوداگری در این حوزه می‌شده و مشکلاتی را ایجاد می‌کردند، اکنون ناامید شده و فضای بدون نظارتی را بر تعاونی ها احساس نمی‌کنند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در ستاد ساماندهی تعاونی‌های مشکل دار برای هر تعاونی یک مدل حل مسئله تدوین می‌شود و تقسیم کاری برای پیگیری مسائل در چارچوب قانون صورت می‌گیرد. وی افزود: خروجی این ستاد یک پیام واحد را برای مردم دارد و آن این است که مشکلات موجود حل می شود و مردم نیز نتایج اقدامات را مشاهده می‌کنند. پایان پیام/73005

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top