مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: تاکنون 48 درصد از اهداف سند سازگاری با کم‌آبی استان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و شرب و بهداشت، محقق شده است.

تحقق 48 درصدی اهداف سازگاری با کم‌آبی در یزد

به گزارش تبریز کریدور در یزد، محمدمهدی جوادیان زاده با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای حفاظت منابع آب استان، اظهار کرد: برنامه مصوب سازگاری با کم‌آبی در استان یزد شامل دو فاز (سال‌های ۱۳۹۹ – ۱۴۰۵ و سال‌های ۱۴۰۶-۱۴۱۱) است که فاز اول با صرفه‌جویی ۸۱۶/۲۲۳ میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی در افق ۱۴۰۵ در چارچوب اعتبارات موجود مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی قرار گرفته است.

وی افزود: میزان صرفه‌جویی و اثربخشی برنامه‌های هریک از بخش‌ها در دستیابی به اهداف ذکر شده تاکنون در حدود ۴۸ درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزدادامه داد: به منظور جبران افت سالیانه مخازن آب زیرزمینی (معادل ۲۳۱ میلیون مترمکعب) تا افق سال ۱۴۰۵ برنامه‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری، تغذیه مصنوعی به میزان ۳۰ میلیون مترمکعب در سال اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اختلاف بین میزان صرفه‌جویی موردنیاز از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی (معادل ۶۸/۳۶۳ میلیون مترمکعب) و صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در برنامه سازگاری با کم‌آبی استان (معادل ۹۱/۲۰۲ میلیون مترمکعب) به همراه میزان آبخیزداری و آبخوان‌داری (معادل ۳۰ میلیون مترمکعب)، برابر با ۷۷/۱۳۰ میلیون مترمکعب است که طی سال‌های ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۱، در فاز دوم برنامه، عملیاتی می‌شود.

جوادیان زاده تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، مطالعه و ایجاد بازارهای محلی آب در دشت یزد اردکان، مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی، تقلیل منصوبات و جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌ها، اصلاح پروانه‌های چاه‌های کشاورزی (مصرف بهینه)، بسترسازی فرهنگی جهت بهره‌برداری بهینه از منابع آب و طرح خط سبز آبرسان صنایع (جایگزینی پساب با آب کیفی) را از جمله طرح‌های آب منطقه‌ای استان در راستای برنامه سازگاری با کم‌آبی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح تسهیل تنفس تشویق، مسدود نمودن چاه‌های غیرمجاز صنعت، خط انتقال بازچرخانی پساب شهر یزد به منظور تغذیه مصنوعی منطقه چرخاب، طرح سپاس آب و برگزاری رویداد آبی در شهرستان‌ها نیز به منظور تحقق اهداف سند سازگاری با کم‌آبی، اجرا شده است.

پایان پیام/ف

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top