معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گفت: ما باید گوش شنوایی برای به روز سازی و جریان سازی صنایع دستی باشیم، تا همانطور که جهان به صنایع دستی ما احترام می‌گذارد، اقتدار صنایع دستی را در زنجیره ارزش و رونق اقتصادی به ویژه رونق تولید که شعار سال است، را شاهد باشیم.

تاکید بر اقتدار صنایع دستی در راستای رونق تولید

به گزارش تبریز کریدور از خرم‌آباد، مریم جلالی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خرم‌‌آباد به عنوان یک تمدن قدیمی دست مایه‌های فوق العادهای برای پیوند تاریخ و جغرافیا دارد، اظهار کرد: هدف از سفر به لرستان در پایان هفته بزرگداشت صنایع دستی ادای احترام به پیشینه و ظرفیت‌هایی است که در این پیشینه وجود دارد.  وی خاطر نشان کرد: باید ظرفیت‌های صنایع دستی را بالفعل، امروزی و تبدیل به جریان کنیم. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به تبلور پیوستار بین میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در همه شهرستان‌های لرستان، گفت: همه مواد از چوب، سنگ، پارچه، پشم و چرم می‌تواند تبلوری برای کمک به ادبیات توسعه و اشتغال آفرینی جوانان به ویژه بانوان باشد، تا در کنار معرفی هویت خود کسب درآمدی هم داشته باشند.  جلالی تاکید کرد: حمایت از هنرمند، توانمند کردن صنعتگر و تشویق بازرگان را برای ارتقا زنجیره ارزش جزو‌اولویت‌های ما است. وی با اشاره به رونمایی از یک ساز هزار ساله در لرستان، گفت: امروز یک ساز سه هزار ساله ساخت انسان سه هزار سال پیش در نفس یک انسان امروز رو نمایی شد.  معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، با اشاره به اینکه صنایع دستی ما سخنرانی تاریخ و جغرافیا در دل کاسه، کوزه، سفره، گلونی، جاجیم و گلیم است، تاکید کرد: ما باید گوش شنوایی برای به روز سازی و جریان سازی صنایع دستی باشیم، تا همانطور که جهان به صنایع دستی ما احترام می‌گذارد، اقتدار صنایع دستی را در زنجیره ارزش و رونق اقتصادی به ویژه رونق تولید که شعار سال است را شاهد باشیم. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top