انتخابات‌ هفتمین دوره‌ انجمن‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ مستقل‌ دانشگاه‌ علّامه‌طباطبایی‌(ره) برگزار شد و‌ پس‌ از‌ تشکیل اولین جلسه‌ شورای‌ عمومی‌، محمدامین‌ برغمدی‌ دبیر انجمن اسلامی مستقل این دانشگاه شد.

برغمدی‌ دبیر انجمن اسلامی مستقل  دانشگاه علامه شد

به گزارش گروه سیاسی تبریز کریدور، انتخابات‌ هفتمین دوره‌ انجمن‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ مستقل‌ دانشگاه‌ علّامه‌طباطبایی‌(ره) با‌ مشارکت‌ ۱۴۱۲ دانشجو این‌ دانشگاه‌ برگزار و‌ پس‌ از‌ تشکیل اولین جلسه‌ شورای‌ عمومی‌، اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ این‌ انجمن‌ مشخص‌ شدند‌. بر این اساس اسامی‌ اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ دانشگاه‌ به‌ شرح‌ زیر است: ۱. دبیر انجمن‌:‌ محمدامین‌ برغمدی‌ ۲. نائب‌ دبیر‌ انجمن‌: محمدشاهد چرخکار‌ ۳. مسئول‌ واحد خواهران ودبیر روابط عمومی:‌ فاطمه عشوریان ۴. دبیر سیاسی‌ اجتماعی‌:‌ علیرضا منگلی نسب ۵. دبیر علمی‌ فرهنگی‌:‌ مریم رجبی ۶. دبیر تشکیلات (پذیرش):‌ محمدصادق عباسی ۷. دبیر مالی‌ تدارکات: پویا زینلی‌پور ۸. دبیر آموزش:زهرا عالی حسینی ۹. دبیر نشریات‌:‌ زینب عشوریان پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top