مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد و گفت: طبق بارش‌های اخیر بر اساس یک هزار ۲۴۲ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بود.

افزایش حجم آب مخازن سدهای استان آذربایجان‌غربی

به گزارش تبریز کریدور از ارومیه مجید رستگاری با اشاره به حجم آب در مخازن سدهای استان اظهار داشت: طبق بارش‌های اخیر بر اساس  یک هزار ۲۴۲ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۳۶۰ میلیون مترمکعب بود. وی با اشاره به بیشترین  میزان حجم آب سدها عنوان کرد: در بین سدهای استان به ترتیب مربوط به سد بوکان با ۷۰۰ میلیون مترمکعب، مهاباد با ۱۴۴ میلیون مترمکعب و سد آغ چای با ۱۰۵ میلیون مترمکعب است. رستگاری با اشاره به وضعیت بارشهای استان طی سال جاری نیز اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری، ۲۵۴.۷ میلیمتر بارش در استان ثبت شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: میزان بارش ثبت شده طی سال آبی جاری در حوضه دریاچه ارومیه: ۲۶۸.۷ میلیمتر، در حوضه ارس: ۱۳۶ میلیمتر و در حوضه زاب: ۶٠۴.۶ میلیمتر است که شاهد افزایش بارشها در هر سه حوضه آبی هستیم. وی همچنین با اشاره به بارشهای ثبت شده طی فروردین ماه سال جاری نیز افزود: از ابتدای ماه جاری ۶۹.۲ میلیمتر مجموع بارشهای ثبت شده در استان است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top