مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی گفت: در سفر رییس جمهوری و هیئت دولت به این استان در تیرماه سال گذشته بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای مدت سه سال در خصوص شش مورد از طرح‌های مدیریت منابع آب استان مصوب شد که ۳۴۹ میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.

اختصاص ۳۴۹ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آبی خراسان‌شمالی

به گزارش تبریز کریدور از بجنورد، عصر امروز سید عقیل مرتضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهارکرد: در سفر رییس جمهوری و هیئت دولت به این استان در تیرماه سال گذشته بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای مدت سه سال در خصوص شش مورد از طرح‌های مدیریت منابع آب استان مصوب شد. وی گفت: برای تکمیل طرح سد گلمندره، اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی مدت دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از محل سفر رییس جمهوری مصوب شده بود که تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح اختصاص یافته است. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی افزود: در این سفر اختصاص مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی رودخانه‌های مرزی سومبار طی مدت سه سال مصوب شده بود که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲ میلیارد تومان آن اختصاص یافت. مرتضوی با اشاره به پروژه علاج‌بخشی سد بیدواز اسفراین بیان کرد: در سفر رییس جمهوری به استان برای تکمیل این پروژه نیز، اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد تومان طی مدت دو سال مصوب شد که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۴ میلیارد تومان آن اختصاص یافته است. وی در مورد سد دربند به عنوان یکی دیگر از طرح‌هایی که از سفر رییس جمهوری اعتبار ریالی دریافت کرده است، تصریح کرد: برای سد دربند در شهرستان مانه‌وسملقان، اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور طی مدت دوسال مصوب شد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۲ میلیارد تومان آن اختصاص یافت. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: در این سفر برای اجرای طرح‌های کوچک تامین آب استان شامل بندهای انحرافی و ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی نیز اختصاص مبلغ ۶۵ میلیارد تومان توسط استان طی مدت سه سال مصوب شد که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱ میلیارد تومان آن اختصاص یافته است. مرتضوی افزود: در این سفر همچنین مصوب شد که برای طرح راهبردی انتقال آب سرانی در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی مدت دو سال اختصاص یابد که تاکنون مجوز ماده ۲۳ آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر نگردیده است و به محض صدور مجوز ماده ۲۳، اعتبارات آن اختصاص می‌یابد. وی ادامه داد: خراسان‌شمالی در دو سال گذشته خشکسالی سختی را تجربه کرده و این شرایط در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است و در این راستا، شرکت آب منطقه‌ای برای تامین آب مورد نیاز مردم برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام داده است. پایان پیام/س

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top