آیین‌نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورة تحصیلی دکتری به شیوة استادمحور و آیین‌نامه “پذیرش بدون آزمون اسـتعدادهای درخشان در دورة تحصیلی کارشناســی ارشـد بـه شــیوة اسـتادمحور مبتنی بر رفـع نیازهـای کشـور” ابلاغ شد.

آیین‌نامه پذیرش بدون کنکور دانشجوی دکتری با محوریت اساتید به دانشگاه‌ها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه تبریز کریدور، آیین‌نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورة تحصیلی دکتری به شیوة استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور” و آیین‌نامه “پذیرش بدون آزمون اسـتعدادهای درخشان در دورة تحصیلی کارشناســی ارشـد بـه شــیوة اسـتادمحور مبتنی بر رفـع نیازهـای کشـور” بـا محوریت پـذیرش اسـتعدادهای درخشـان در مقـاطع تحصـیلات تکمیلی بـه صـورت اسـتادمحور و در راسـتای رفع نیازهای کشور برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد. متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است: « رؤسای محترم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور باسلام و احترام؛  در جوامـع پیشـرو و تمـدن‌آفرین، توجه به جـامعه نخبگـانی و اسـتعدادهای برتر همواره مـدنظر می‌باشـد. آموزش خردمنـدانه و چنـدساحتی، بکارگیری هدفمند در جهت تولید علم نافع و ایجاد شرایط جهت نقش آفرینی نخبگان، استعدادهای برتر و درخشان در کشور، یکی از الزامات دانشگاه تمـدن‌آفرین و حکمت‌بنیان است. تحقق چنین رویکردی نیازمنـد تحول در پـذیرش و بکارگیری ایـن اســتعدادها در دانشــگاه‌هـای کشـور و تـوجه بـه رویکردشـاگردپروری در تعامـل اساتیـد و اسـتعدادهای درخشان می‌باشـد. بـدین جهت معاونت آموزشـی وزارت در دوره جدیـد با رویکردی تحولی وحکمی و بر اساس الزامات قوانین و اسـناد بالادستی سـعی در تسـهیل پـذیرش هدفمند اسـتعدادهای درخشـان بـا نقش‌آفرینی بیشتر اساتیـد دانشـگاه‌ها و مؤسـسات آموزش عالی کشور نموده است. در راستای تحقق اقدام ملی 24 از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور و اجرایی سازی اقدام3 از راهبرد1 مرتبط با عامل 2 در بخش علم و آموزش عالی سـند تحول دولت سـیزدهم، آیین‌نامه “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورة تحصیلی دکتری به شیوة استادمحور مبتنی بر رفع نیازهای کشور” و آیین‌نامه “پذیرش بدون آزمون اسـتعدادهای درخشان در دورة تحصیلی کارشناســی ارشـد بـه شــیوة اسـتادمحور مبتنی بر رفـع نیازهـای کشـور” بـا محوریت پـذیرش اسـتعدادهای درخشـان در مقـاطع تحصـیلات تکمیلی بـه صـورت اسـتادمحور و در راسـتای رفع نیازهای کشور جهت اجرا از سال تحصیلی 1402-1403 ابلاغ می‌گردد. همچنین با توجه به زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مـذکور، اسـتثنائا زمان مندرج در ماده8 هر دو آیین‌نامه ابلاغی برای پـذیرش دانشجو در مهرماه سال تحصیلی 1402-1403 از نیمه اسفند ماه به پایان اردیبهشت 1402 تغییر می‌کند.»

به گزارش فارس، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات‌ و فناوری چندی قبل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه تبریز کریدور‌ درباره چگونگی‌طرح جذب دانشجویان استاد محور گفته بود: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها براساس نیازهایی‌ که در سامانه نان وجود دارد، یک طرح و پروپزال را می‌نویسند و اعلام نیاز می‌کنند که برای انجام آن پژوهش کاربردی چه نیازهایی دارند و خواستار چند دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری هستند. پس از درخواست، طرح اساتید در گروه دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه‌ها بررسی و تصویب می‌شود، وزارت علوم به دانشگاه‌ها اجازه داده است که از بین ۲۰درصد دانشجوی برتر ورودی‌های‌ دانشگاه یا هر رشته که لازم داشته باشند، دانشجوی استعداد درخشان را انتخاب کنند، این دانشجویان دیگر نیاز به کنکور ندارند. دانشگاه‌ها هستند که می‌توانند به این دسته از دانشجویان پذیرش دهند، مانند پذیرش در دانشگاه‌های خارج از کشور. وزیر علوم درباره علت برگزاری این طرح نیز گفته بود: پذیرش براساس طرح استادمحور به منظور هدایت اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در راستای تحقیقات نیاز محور و مسئله محور کشور صورت می‌پذیرد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top