شبکه فناوری و نوآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 
شبکه فناوری و نوآوری اطلاعات و ارتباطات
 
 
 
مهندس سيد علي موسوی (دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان) نام و نام خانوادگی
04133366272 تلفن دفتر
04133366271 فاکس
moosavi@nsrtabriz.org ایمیل
info@ostan-as.gov.ir وب سایت
تبریز، خ آزادی، تقاطع گلگشت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آدرس دبیرخانه
 
 
 
 


 


اهداف
 • شناخت توانمندي‌ها و بستر‌سازی برای توليد، ترویج، توسعه و ارتقای دانش در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • ايجاد، ترویج، توسعه، انتقال و ارتقای فناوري های حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • حمایت از تجاري‌سازي و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • توانمند‌سازي و ایجاد فضای همکاری و هم افزایی بین ذینفعان و فعالان بخش خصوصي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 
وظایف
 • هماهنگي و تدوين برنامه­هاي مشترك با مراکز مرتبط ملی و بین المللی و پيگيري جلب و جذب حمايت­هاي آنها
 • تعریف برنامه­هاي حمايتي برای فعالیت های فناورانه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
 • توسعه همکاری و هم‌افزایی بین بخشهای مختلف مرتبط (پژوهشی، صنعتی، حمایتی، سازمانی و ...) با شبکه
 • بسترسازی و تلاش براي رسوخ فناوري‌هاي نو و پیشرفته (طراحی، تولید و توزیع) در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • پیگیری ایجاد فن بازار تخصصی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
 • تهيه، تدوين و ویرایش سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه‌هاي آن
 • ايجاد شناخت و ترويج عمومي و فرهنگ‌‌سازي الگوها، محصولات و خدمات نوين در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • فراهم نمودن بستر رشد و گسترش هدفمند دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات در استان
 • بررسي و شناسايي فرصت‌هاي بازرگاني و سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با کشور‌هاي همجوار استان
 • ترویج و حمایت از ثبت و حفظ مالکیت معنوی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • ايجاد بانک اطلاعات جامع از توانمندی علمی و صنعتی و متخصصان و .. در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
 • بسترسازي برای ايجاد شبکه آزمايشگاه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
 • برنامه ریزی و بسترسازی برای تدوین استانداردهاي لازم برای محصولات حوزه فناوري اطلاعات
 • ایجاد فن بازار "ایده تا محصول" در حوزه فناوري اطلاعات
 • بستر سازی برای تولید محتوای دیجیتال، صدور خدمات حوزه فناوري اطلاعات
 • پیگیری تشکیل و حمایت از خوشه‌های حوزه فناوري اطلاعات
 • پي­گيري و بسترسازي گسترش و توسعه رشته­ها ، مقاطع تحصيلي و فضاهاي آموزشي مورد نياز
 • پي­گيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز
 • ارزيابي ميزان پيشرفت برنامه­هاي اجرايي شبکه فناوري و نوآوری اطلاعات و ارتباطات استان
 • بستر‌سازي براي ايجاد مراکز نوآوری و رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات، همچنين ايجاد کريدور خدمات پژوهشي، فناوري و تجاري‌سازي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
کمیته ها
 • كميته ترویج، توسعه و ارتقاء فرهنگي و تخصصي درحوزه فناوري اطلاعات
 • کميته راهبري و حمايت از استارتاپ‌ها و شتاب دهنده‌ها در حوزه فناوري اطلاعات
 • كميته حمایت از تجاري‌سازي ، جذب سرمایه‌گذاری و درآمد‌زايي
 • کمیته تخصصی تولید محتوی و هنرهای دیجیتال
 • کمیته تخصصی سايبري و امنيت حوزه فناوري اطلاعات
برنامه ها
 • هماهنگي و تدوين برنامه­هاي مشترك با مراکز مرتبط ملی و بین المللی و پيگيري جلب و جذب حمايت­هاي آنها
 • تعریف برنامه­هاي حمايتي برای فعالیت های فناورانه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
 • پیگیری ایجاد فن‌بازار تخصصی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • تهيه، تدوين و ویرایش سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان و نظارت بر تحقق اهداف و برنامه هاي آن
 • ترویج و حمایت از ثبت و حفظ مالکیت معنوی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • ايجاد بانک اطلاعات جامع از توانمندی علمی و صنعتی و متخصصان و .. در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
 • بسترسازي برای ايجاد شبکه آزمايشگاههاي فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
 • برنامه‌ریزی و بسترسازی برای تدوین استانداردهاي لازم برای محصولات حوزه فناوري اطلاعات
 • بستر‌سازی برای تولید محتوای دیجیتال، صدور خدمات حوزه فناوري اطلاعات
 • پیگیری تشکیل و حمایت از خوشه‌های حوزه فناوري اطلاعات
 • پي­گيري و بسترسازي ايجاد و توسعه مراكز تحقيقاتي و فضاهاي پژوهشي مورد نياز
 • ارزيابي ميزان پيشرفت برنامه­هاي اجرايي ستاد توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان
عملکردها
 • تدوین پیش نویس اسناد راهبردی و برنامه‌های اجرایی شبکه جهت ارائه به ستاد مرکزي
 • تدوين دستور جلسات شبکه
 • ارسال دعوت نامه براي اعضا و برگزاري جلسات شبکه
 • تدوین گزارشات و مکاتبات شبکه
 • پيگيري مصوبات شبکه
 • پايش مستمر فعاليت‌هاي مرتبط با شبکه و كميته ها
 • برقراري ارتباط مستمر با منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز و ساير نهادهای مرتبط استاني و کشوری
 • برگزاری همایش تخصصی با مشارکت شبکه در حوزه فناوری اطلاعات
 
حمایت ها
 • ایجاد ارتباط با واحدهای متناظر اجرایی در استان و ستاد کشوری
 • پیگیری فناوری‌ها در مراحل کاری
 • برگزاری جلسات با حضور اساتید و نخبگان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص طرح‌های فناورانه رسیده به شبکه
 • همکاری و راهنمایی شرکت‌های فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت تبدیل به شرکت‌های دانش‌بنیان
 • تکمیل بانک اطلاعاتی فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان
 • حمایت از تولید محتوا در استان