چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 09 شعبان 1439
  پهنه های فناوری
تعریف پهنه فناوری 

هر کانون اصلی شامل یک یاچند پهنه علم و فناوری است.پهنه ، بخش های منتخب از محل جغرافیایی یک کانون اصلی و یا خارج از آن می باشد که مشوق ها برای شرکتها و نهادهای مستقر در این پهنه ها فابل اعمال است
تعیین پهنه هاي فناوري
منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي داراي 4 پهنه فناوري مستقل در داخل شهركهاي صنعتی و دانشگاهها و مراکز فناوری می باشد که موقعیت و ویژگی های آنها به شرح ذيل مي باشد:

پهنه فناوري ناحيه صنعتي غرب

اين پهنه فناوري در محدوده شهرك صنعتي غرب -كه توسط بخش خصوصي احداث و درحال تكميل مي باشد- با وسعت حدود 5 هكتار براي استقرار واحدها  و شركتهاي دانش بنيان و ايجاد آزمايشگاههاي تخصصي و مرجع در نظر گرفته شده است.

پهنه فناوري ناحيه آخولا

پهنه فناوري آخولادر داخل شهرك صنعتي آخولا يجاد خواهد شد كه با وسعتي بيش از 336 هكتار درغرب تبريز واقع شده است. اين پهنه با وسعت 10 هكتار براي استقرار واحدها  و شركتهاي دانش بنيان وايجاد آزمايشگاههاي تخصصي و مرجع در نظر گرفته شده است.
پهنه فناوري در شهرك صنعتي شهيد سليمي
شهرك صنعتي شهيد سليمي با مساحت  590 هكتار در 10 كيلومتري شمال آذرشهر واقع شده است.دراين شهرك پهنه فناوري به متراژ 6 هكتار جهت استقرار واحدها و شركتهاي دانش بنيان ، ايجاد آزمايشگاههای تخصصي و مرجع در نظر گرفته شده است. 

پهنه فناوري در شهرك صنعتي بعثت 

اين شهرك به مساحت كل 10800 هكتار در 20 كيلومتري جاده تبريز - مرند، روبروي شركت سرمايه گذاري خارجي واقع شده است. اين پهنه با وسعت 20 هكتار براي استقرار واحدها  و شركتهاي دانش بنيان، ايجاد آزمايشگاه هاي تخصصي و مرجع در نظر گرفته شده است وپهنه فناوري ناحیه صنعتی شمالغرب در مجاورت شهرک مصالح ساختمانی ايجاد خواهد شد. اين پهنه با وسعت20  هكتار براي استقرار واحدها  و شركتهاي دانش بنيان وايجاد آزمايشگاههاي تخصصي و مرجع در نظر گرفته شده است.