زیر گروه ها
رونمایی از پوستر ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری رب
جلسه ستاد هماهنگی ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ر
جلسه هیأت اجرایی منطقه ویژه ربع رشیدی با استاندار
همایش ستاد زیست فناوری - 95/3/5
همایش ستاد علوم شناختی - 95/2/30
همایش ستاد انرژیهای تجدید پذیر - 95/2/26
همایش ستاد نفت و گاز - 95/2/21
همایش ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی - 95/2/19
همایش ستاد آب و خاک - 95/2/18
همایش ستاد نانو - 95/2/15
همایش ستاد فام - 95/2/14
1از1‏