پنجشنبه 8 تير 1396 - 04 شوال 1438
اوقات شرعی 
 
  نمایشگاه فناوریهای نو و پیشرفته