چهارشنبه 28 شهريور 1397 - 09 محرم 1440
اوقات شرعی 
 
  نمایشگاه نوآوری و فناوری