ظرفیت ها
ساختار کلی اقتصاد استان

سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی

براساس نتایج آمارگیری از نیروی كار در سال 1386، 25.8 درصد از شاغلین استان در بخش كشاورزی، 42.9 درصد در بخش صنعت و 31.3 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده‌اند. این نسبت‌ها در سال 1387 به ترتیب 25.2، 41.5 و 32.4 درصد بوده‌اند.

بررسی تركیب اشتغال در استان و كشور نشان می‌دهد سهم بخش كشاورزی و صنعت استان از متوسط كشوری بالاتر بوده در عوض سهم بخش خدمات استان در اشتغال كمتر از متوسط كشوری می باشد. همچنین نسبت شاغلین بخش خصوصی استان بیشتر از متوسط شاغلین بخش خصوصی در كشور می باشد كه نشانگر فعال تربودن این بخش در استان دارد.

نرخ بیکاری استان

در سال های اخیر (48 تا 87) سطح اشتغال آذربایجان شرقی وضعیت مناسبی داشته و از لحاظ نرخ بیکاری در سطح کشور وضعیت مناسبی (پایین‌تر از میانگین کشوری) داشته است. نرخ بیکاری استان در سال‌های 1384 تا 1387 به ترتیب 5.2، 5.3، 7.1 و 6.8 درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی

تولید ناخالص داخلی استان (GDPR) در سال 1386، 102.340 میلیارد ریال بود كه این میزان نسبت به سال قبل به قیمت جاری 23.2 درصد رشد داشته است. رشد كشور در این سال 28.5 درصد به قیمت جاری بوده است. با توجه به این كه بخش نفت و گاز در استان وجود ندارد، بنابراین تولید ناخالص داخلی استان با تولید ناخالص داخلی بدون نفت تفاوتی ندارد.

آذربایجان شرقی با سهم جمعیتی حدود 5.2 درصد از كل جمعیت كشور بیش از 4 درصد از تولید ناخالص داخلی كشور را به خود اختصاص داده است. 
ارزش افزوده بخش صنعت با توجه به این كه در استان بخش نفت و گاز وجود ندارد در سال 1386 با 25.9 درصد رشد به قیمت جاری به رقم 25.983 میلیارد ریال رسید. سهم ارزش افزوده بخش صنعت استان از همین بخش در كشور (بدون نفت) 5.39 درصد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی استان 25.4 درصد می باشد. رشد این بخش در كشور در سال 1386، 26 درصد بود كه با رشد این بخش در استان برابر می باشد.ماخذ: کتاب توانمندی‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی (تدوین شده توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، 1389)

لینک‌های مرتبط:

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی

پنجره واحد سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی

راهنمای سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی

قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری / مشوق‌های سرمایه‌گذاری

 سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

 شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 شرکت گاز آذربایجان شرقی

 اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

 شرکت مخابرات آذربایجان شرقی