پارک علم و فناوری
- تعریف پارک علم و فناوری: 
 
پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصیان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکتها و موساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند. برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش ومدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می نماید. پارکهای علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به موسسات مستقر در پارک ارائه می نمایند. در تعریفی دیگر در مورد پارک علم و فناوری آمده است: پارک فناوری واحدی است که:
• با موسسات آموزشی و پژوهشی در ارتباط است.
• زیرساخت ها و خدمات پشتیبانی، خصوصاً مستغلات و فضاهای اداری را برای واحدهای تجاری فراهم می نماید.
• وظیفه انتقال فناوری را برعهده دارد.
 
- معرفی پارک علم وفناوری استان آذربایجانشرقی
 
استان آذربایجان شرقی با توجه به صنایع کوچک و بزرگ و دانشگاههای متعددو معتبری که دارد به ویژه دانشگاه تبریز، همواره در حوزه تحقیقات و فناوری همچنین تولید فکر و اندیشه در رتبه های برتر کشور قرار داشته است.
پارک علم و فناوری استان آذربایجان¬شرقی با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاههای منطقه شکل گرفت و هدف اصلی از تشکیل آن ارتقاء فناوری صنایع موجود در قطب صنعتی مربوطه و افزایش توان رقابتی و در نهایت افزایش ثروت جامعه از این طریق می باشد. جمع شدن واحدهای تحقیقاتی (اعم از شرکتهای خدماتی مهندسی، دفاتر واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها و یا سازمانهای تحقیقاتی مستقل) در این منطقه علاوه بر کمک به ارتقاء سطح مبادلات علمی- فنی بین واحدهای مربوطه، امکان بهره برداری حداکثر از ظرفیتهای صنایع را نیز فراهم می نماید.
 
- اهداف و چشم انداز عمده پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
 
• ارتقاوبهبودموجودی تکنولوژیکی صنایع کشور، به منظوربسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی بویژه بین المللی
• کاهش زمان مورد نیاز در فرآیند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی، به ویژه برای شرکتها و صنایع نوپا و آسیب پذیر
• کمک به بسط تخصص های بین رشته ای
• تشویق به ایجاد شرکت های کوچک و متوسط (SME)متکی بر تکنولوژیهای پیشرفته
• ایجاد ارتباط بین صنایع، مؤسسات دولتی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
• آسان سازی همکاری و تشریک مساعی بخش های دولتی و خصوصی.

این پارک دارای چهار مرکز رشد می باشد :
 
1- مرکز رشد جامع
 2- مرکز رشد واحدهای فناوری مرند
3-مرکز رشد واحدهای فناوری میانه 
4- مرکز رشد واحدهای فناوری مراغه