مراکز رشد
- تعریف مراکز رشد
مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تأسیس می شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت های جدید را فراهم می کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می شود. امروزه بیش از 3000 انکوباتور در سراسر دنیا وجود دارد که بیشتر آنها  در کشورهای آمریکا و ژاپن مستقر هستند.

- معرفی مراکز رشد استان و شهرستانها: 

1- مرکز رشد پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری پارک

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2- مرکزرشدواحدهای فناوری اقماری مرند:
اولین مرکز رشد اقماری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در شهرستان دانشگاهی و صنعتی شهر مرند توسط ریاست پارک علم و فناوری استان جناب آقای دکتر حسین پورفیضی و با حضور فرماندار و شهردار شهر مرند و جمعی از مدیران و اعضای شورای شهر مرند، صبح روز شنبه 17 مره ماه 88 در ساختمانی که توسط فرمانداری و شهرداری شهر مرند، صبح روز شنبه 17 مهر ماه 88 در ساختمانی که توسط فرمانداری و شهرداری شهر مرند و باکمک پارک علم و فناوری استان آماده شده بود افتتاح و شروع به فعالیت نمود.


خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری مرند

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

ــ

1388

2

2

10

2

2

1

ــ

مطابق برنامه  های پارک

ــ

 


3- مرکز رشد واحدهای فناور اقماری میانه:
دومین مرکز رشد اقماری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با همکاری دانشگاه آزاد واحد میانه در مرحله اول با 350 متر مربع فضا که قابلیت خدمات دهی به 12 شرکت فن آوری را دارد با صرف هزینه صد و ده میلیون ریال و اختصاص بودجه برای واحدهای مستقر از طرف پارک علم و فناوری به مبلغ هفتصد میلیون ریال به بهره برداری رسید.

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری میانه

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

1387

1388

11

5

5

1

ـــ

25مورد مشترک با دانشگاه میانه

بیش از 30مورد

1

ــ

 


4- مرکز رشد واحدهای فناور اقماری مراغه:
*این مرکز در سال 1390 موفق به دریافت مجوز جهت راه¬اندازی گردید و در سال 1393 تاسیس شد. درخصوص جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد، از مجموع بیش از 30 طرح ارایه شده 10طرح در قالب واحد فناور و 3 طرح در قالب هسته پیش رشد جهت استقرار در مرکز پذیرفته شدند.


خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری مراغه

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

1390

1393

10

ــ

1

2

ــ

10

ــ

2

ــ

تنها حامی در شهرستان دانشگاه مراغه می باشد5- مرکز رشد واحدهای فناور تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری تجهیزات پزشکی

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

1391

1393

4

ــ

ــــ

ـــ

2

43

6

4

1

 


6- مرکز رشد واحدهای فناور فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

1383

1386

16

ــ

7

ــ

ـــ

افتتاح کلین روم مرکزرشد

1-آزمایشگاه مواد اولیه دارویی

2-اتاق تمیز(کلین روم)

6

ـــ

 


7- مرکز رشد واحدهای فناور ی بیو تکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری بیو تکنولوژی پزشکی

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8- مرکز رشد واحدهای فناوری بیو تکنولوژی کشاورزی

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوریبیو تکنولوژیکشاورزی

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9- مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز

 

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تبریز

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

1388

1389

فناور50

دانش­بنیان 10

 

15

2

2

مرکزنوآوری و شکوفایی

1

گارگاه آموزشی :

1-قیمتگزاریدانشفنی

2- آشنایی با جایگاه ويژه گی­های شرکتهای دانش­بنیان و نحوه تجاری سازی و تهیه BP

3- اصول و مبانی تهیه قراردادهای حقوقی و تجاری

4- اصول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره ای 1

فنی مهندسی30

 


10- مرکز رشد واحدهای فناوری هنرهای نرم دانشگاه هنر اسلامی تبریز

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوری هنرهاینرم

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

درحال اخذ مجوز

1393

5 واحد فناور

ــ

ــ

ــ

2 واحد

9        واحد

2واحد

(مبلمان و چرم و کفش)

1-سمینار پذیرش در مرکز رشد فناوری های نرم

2- سمینار نحوه تدوین BusinesPhan

 

 


11- مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی سهند

خلاصه اطلاعات مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی سهند

سال اخذ مجوز

سال تأسیس

تعداد شرکت­های دانش بنیان موجود

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده موفق

تعداد شرکت های دانش بنیان خارج شده ناموفق

تعداد R&D واحدهای تولیدی

راه اندازی واحدهای جدید

تعدادآزمایشگاهها و کارگاههای

 نمونه سازی

برگزاری کارگاهها و سمینارها

تعدادواحدهای فنی مهندسی و مشاوره ای

ملاحظات

رسمی

غیر رسمی

1392

1392

1

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

4

ــ

ــ