چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 09 شعبان 1439
  شبکه های توسعه فناوری
 

ردیف

نام ستاد

تعداد کمیته

تعداد اعضاء

تعداد پروژه های شناسایی شده

دبیرخانه

1

ستاد توسعه فناوری نانو

4

21

39

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

2

ستاد توسعه زیست فناوری

5

16

- 

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه غرب و شمالغرب كشور

3

ستاد توسعه فناور های نفت و گاز

7

21

16

دانشگاه صنعتی سهند

4

ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

4

13

- 

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

5

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

7

18

25

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

6

ستاد توسعه فناوریهای اطلاعات و میکروالکترونیک

6

21

16

دانشگاه صنعتی سهند

7

ستاد توسعه فناوری های آب و خاک

5

-

-

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

8

ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر 

3

-

-

جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی

9

ستاد توسعه فناوری مواد و کامپوزیت

3

-

-

دانشگاه تبریز