يکشنبه 3 تير 1397 - 10 شوال 1439
 
امروز : 122
ديروز : 311
ماه : 1404
كل : 392490
 
تاریخ : يکشنبه 22 اسفند 1395     |     کد : 318

مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی:

هیئت اجرایی منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی به مثابه کمیته اقتصاد دانش بنیان است

مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل دانش بنیان گفت: هیئت اجرای منطقه ویژه علم وفناوری به مثابه کمیته اقتصاد دانش بنیان است.

مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل دانش بنیان گفت: هیئت اجرای منطقه ویژه علم وفناوری به مثابه کمیته اقتصاد دانش بنیان است.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی، دکتر علی جهانگیری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: تحقق اقتصاد دانایی محور از اصلی ترین اهدافی است که ما در طول سال های گذشته بر روی آن متمرکز شده ایم و در این مسیر باید در صدد تحقق ایجاد اشتغال در حوزه دانش بنیان باشیم.

وی، با تاکید بر ایجاد اشتغال مولد در راستای تاکید بر اشتغال دانش بنیان گفت: زمانی می توانیم بگوییم در این مسیر موفق عمل کرده ایم که بتوانیم با اعداد و ارقام روشن و شفاف سهم ارزش افزوده دانش بنیان را در تولید ناخالص داخلی مشخص و اعلام کنیم.

مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص فعال سازی کمیته های اقتصاد دانش بینان در سطح استان اظهار کرد: تکمیل فرمت گزارش دهی، تعریف و تشکیل کمیته های دانشگاهی ، دستگاهی و شهرستانی و نهایی کردن آیین نامه های مجزا در سطوح مختلف از جمله اقداماتی است که در طی ماه های گذشته صورت گرفته است.

جهانگیری، ایجاد هم پیوندی  وهم افزایی در بین عناصر موجود را از ملزومات اصلی تحقق اقتصاد دانش بینان دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این نوع اقتصاد نیازمند ایجاد نهادها و نظام های زیرساختی جدید و توسعه و بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان است.

وی با تاکید بر اینکه بذر اقتصاد دانش بینان در هر زمینی رضد نمی کند ادامه داد: ما باید فضای فعالیت و زندگی و شرایط مناسب را برای فناوران در تبریز مهیا کنیم چرا که فناوران و افراد تخصص شرایط خاصی را دارند که باید متناسب با ویژگی های آنها فضا را برایشان آماده کنیم.

مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی، از تشکیل 14 شبکه فناوری در استان خبر داد و افزود: این شبکه ها در راستای هم پیوندی بین دانشگاهیان، سرمایه گذاران و فناوران ایجاد شده است و در این مدت اقدامات قابل توجهی را از این شبکه ها شاهد بودیم.

جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت تلاش برای توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان گفت: در حال حاضر 84 شرکت در استان ما عنوان دانش بنیان بودن را کسب کرده اند و ما تلاش می کنیم تا این شرکت ها از نظر کمی و کیفی افزایش داشته باشند. چرا که دولت مزایای ویژه ای را برای این شرکت ها در نظر گرفته است که از جمله مهمترین این مزایا معافقیت مالیاتی است.

 


PDF