يکشنبه 3 تير 1397 - 10 شوال 1439
 
امروز : 123
ديروز : 311
ماه : 1405
كل : 392491
 
تاریخ : دوشنبه 9 اسفند 1395     |     کد : 317

دبیر شبکه فناوری های آب و خاک آذربایجان شرقی خبر داد:

فعالیت پنج کمیته تخصصی در شبکه آب و خاک استان

دبیر شبکه فناوری های آب و خاک آذربایجان شرقی از فعالیت پنج کمیته تخصصی در این شبکه خبر داد و گفت: این کمیته ها شامل کمیته توسعه و ترویج دانش و فناوری، کمیته تولید و تجاری سازی و توسعه سرمایه گذاری فناوری، کمیته فناوری آب، کمیته فناوری خاک و پوشش گیاهی و کمیته فناوری خشکسالی و تغییر اقلیم است.

دبیر شبکه فناوری های آب و خاک آذربایجان شرقی از فعالیت پنج کمیته تخصصی در این شبکه خبر داد و گفت: این کمیته ها شامل کمیته توسعه و ترویج دانش و فناوری، کمیته تولید و تجاری سازی و توسعه سرمایه گذاری فناوری، کمیته فناوری آب، کمیته فناوری خاک و پوشش گیاهی و کمیته فناوری خشکسالی و تغییر اقلیم است.   

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی، دکتر احد حبیب زاده، در نشست با فناورانی از کشور ژاپن اظهار کرد: شبکه توسعه فناوري آب و خاک ،به عنوان يكي از شبکههاي فناوري‌هاي راهبری منطقه ویژه علمي و فناوري ربع رشیدی در اردیبهشت ماه سال 1394 با هدف ايجاد يك نهاد فرابخشي و هماهنگ كننده و هم افزاي استانی جهت ارتقاي تعاملات بين دستگاهي در نيل به اهداف مشخص تأسيس و شروع به فعاليت می کند.

وی ادامه داد: . اين شبکه همواره تلاش می‌کند تا وظايف و مأموريت‌هاي خود را بر اساس بهره‌گيري از سرمايه‌هاي انساني و امكانات موجود با ساماندهي واحدهاي ويژه (كميته، كارگروه، شبكه و ...) به انجام رساند. با توجه به گستردگي موضوعات آب، خاک، خشكسالي، فرسايش و محيط‌زيست، فعاليت‌هاي رسمي شبکه با تشكيل پنج كميته ذيل آن به تفكيك موضوعات فوق الذكر متشكل از متخصصين و صاحب نظران حقيقي و حقوقي است.

وی با اشاره به اهداف اصلی این شبکه گفت: بستر سازی، توسعه، آموزش و ترویج فعالیت‌های مربوط به موضوعات آب و خاک، خشكسالی و محیط زیست، افزایش سهم تولید محصولات دانش بنیان و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی با كاربردی نمودن و تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش‌ها در مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی مذکور و استقرار الگوی بومی از همكاری وسیع استانی با مشاركت دستگاه های دولتی، بنگاه‌های خصوصی، نهادهای علمی- تحقیقاتی، شناخت وضع موجود (فرصت ها، تهدیدها و چالش‌ها)، تهیه و تدوین نقشه راه و سند استاني توسعه فناوری آب و خاک، خشكسالی و محیط زیست ، حمایت از برنامه‌های محوری دانشگاه ها، مراكز تحقیقاتی و شركتهای دانش بنیان و تجاری سازی طرح ها، هماهنگی و هم‌افزایی با سایر شبکه ها  جهت تقویت فعالیتهای اولویت دار بین رشته‌ای  وتوسعه ارتباطات بین‌المللي در زمینه فناوری های آب و خاک از اهداف اصلی این شبکه فناوری است.PDF