چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 09 شعبان 1439
  معرفی شرکت های دانش بنیان

لیست شرکتهای دانش بنیان  آذربایجان شرقی

( اخذ مجوز شده تا تاریخ 94/10/9)

 

لینک دانلود از سایت معاونت  علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

نکته 1: استفاده از هرگونه حمايت‌هاي قانون، منوط به استعلام دستگاه اجرا کننده حمايت از دبيرخانه کارگروه ارزيابي شرکت‌هاي دانش بنيان و تاييد آن از سوي اين دبيرخانه مي‌باشد در غير اين صورت دستگاه اجرايي ذيربط بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود.  اجراي هر کدام از حمايت‌هاي قانون، مطابق دستورالعملهاي اجرايي مصوبه کارگروه مي‌باشد.
در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهيلات مربوط توسط شرکت‌هاي تاييد شده؛ مطابق مجازات‌هاي ماده 11 قانون با آنها برخورد مي‌شود.

 

نکته 2:  شرکتهای این فهرست از تاریخ تایید کارگروه تا اطلاع ثانوی میتواند از مزایای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تایید شرکت،از این فهرست حذف خواهند شد.

 

ردیف

نام شرکت

شناسه ملی

تاریخ

   اخذ مجوز

نوع مجوز

دسته فناوری

1.        

اپال ماشین اوراسیا (با مسئولیت محدود)

10200258622

1394/03/02

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

12- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

2.        

اسطوره آذر صنعت (با مسئولیت محدود)

10200343195

1393/11/18

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

3.        

ایفا صنعت غرب (با مسئولیت محدود)

10200250931

1394/08/09

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

4.        

آذر الماس ساب (سهامی خاص)

10200458912

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

04- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها )

5.        

آذر طب داروی ارس (سهامی خاص)

14004690743

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

6.        

آذرتک کلون (سهامی خاص)

10200390989

1394/05/31

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

7.        

آذرموج نگار (با مسئولیت محدود)

10861845972

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

8.        

آرمان الکترونیک پرداز (مسئولیت محدود)

10200350957

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

9.        

آرمان ره تاوریژ (سهامی خاص)

10200366256

1393/08/10

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

10.    

آرمان فرا فرم (سهامی خاص)

10200418739

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

12- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

11.    

آوا شیمی آذر (با مسئولیت محدود)

10200252101

1394/07/11

دانش بنیان نوپا

02- فناوري نانو (محصولات و  مواد )

12.    

باران دارو پارسه (سهامی خاص)

10200398802

1393/06/02

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

13.    

بنیان مکاترونیک ایرانیان (با مسئولیت محدود)

10200364176

1394/07/11

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

14.    

بهتاب(با مسئولیت محدود)

10200105620

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

15.    

بوز داغ سهند شرق(سهامی خاص)

14004337684

1394/02/05

دانش بنیان نوپا

12- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

16.    

بین المللی پارت طب ارس (با مسئولیت محدود)

14004083705

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

17.    

پاتیلان صنعت (سهامی خاص)

10200255292

1393/12/16

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

04- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها )

18.    

پدیده دنیای فن آوری اطلاعات(با مسئولیت محدود)

10200269438

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

19.    

تحقیقات وتوسعه سلول های بنیادی وکاربردی ارس(سهامی خاص)

14004064671

1393/08/10

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

20.    

تحقیقاتی پویا راهبرد آذربایجان(سهامی خاص)

10200333283

1394/02/05

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

21.    

توسعه امید پروران تبریز (سهامی خاص)

10200440393

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

04- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها )

22.    

توسعه فناوریهای پیشرفته ونداد گستر نوتاش (سهامی خاص)

10200394982

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

23.    

توسعه گران نرم افزار آذربایجان (بامسئولیت محدود)  

10200194994

1394/07/11

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

06- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

24.    

تولید کالا وتجهیزات پزشکی معلولین پایا 2729 (تعاونی)

10200257830

1394/02/05

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

25.    

تولیدی بهداشتی آرایشی روژین (سهامی خاص)

10200242675

1393/12/16

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

08- داروهای پیشرفته

26.    

تولیدی پمپ های بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص)

10101337486

1394/08/09

دانش بنیان صنعتی

12- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

27.    

چابک صنعت تبریز  (با مسئولیت محدود)

10200450725

1393/10/06

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

28.    

خدمات مهندسی هستار سازمند (سهامی خاص)

10103120124

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

29.    

دارو پژوه جابر (سهامی خاص)

10200246500

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

30.    

دانش بنیان هشت هزار و پانصد و نود و یک نو آفرینان برتر (تعاونی)

10200450404

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

31.    

زیست بنیاد لبن (بامسئولیت محدود)

10200429865

1394/05/31

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

32.    

سامانه های فرا صوت نوید ایرانیان(مسئولیت محدود)

10200456108

1394/02/05

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

33.    

سایا ماشین تجهیز (سهامی خاص)

10200403117

1394/04/13

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

34.    

سبز فناوران آراد (سهامی خاص)

10200376060

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

35.    

سلامت پخش یلدا (مسئولیت محدود)

10200387562

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

36.    

سمن دودبر کبود 7097 (تعاونی)

10200414205

1393/10/27

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

37.    

سهند آزمای آرمان (مسئولیت محدود)

10200410406

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

38.    

سینا دژ سهند (مسئولیت محدود)

10200413530

1393/06/02

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

39.    

شفا پژوهان سبز (سهامی خاص)

10200347832

1393/11/18

دانش بنیان نوپا

08- داروهای پیشرفته

40.    

شفای فرا سودمند ارس (سهامی خاص)

14004744886

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

41.    

شیمی پژوهش صنعت (سهامی خاص)

10200152217

1394/08/09

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

42.    

صنایع صبح پارلار آسیا (سهامی خاص)

10200366294

1394/08/09

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

43.    

صنایع هوش مصنوعی سلامت سازان سهند (سهامی خاص)

14004513330

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

06- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

44.    

طب صنعت دقیق (مسئولیت محدود)

10200329645

1393/10/06

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

45.    

طراحان فن آوری های طبی متین (مسئولیت محدود)

10200408261

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

46.    

طرح برجسته رسا (با مسئولیت محدود)

10200434490

1394/05/31

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

47.    

فرا دما بنیان (مسئولیت محدود)

10200390240

1394/03/02

دانش بنیان نوپا

04- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها )

48.    

فرا فن طرح سهند (مسئولیت محدود)

10200423116

1394/02/05

دانش بنیان نوپا

12- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

49.    

فرا نگار تبریز (با مسئولیت محدود)

10200187764

1394/08/09

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

50.    

فن آوران هنر دیبا (با مسئولیت محدود)

10200428904

1394/05/31

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

51.    

فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک (سهامی خاص)

10200261830

1394/08/09

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

06- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

52.    

فناوران کامپوزیت آذربایجان (سهامی خاص)

14004547132

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

04- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها )

53.    

فناوری خود اتکای هوشمند غرب (با مسئولیت محدود)

10200457570

1394/04/13

دانش بنیان نوپا

06- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

54.    

فناوریهای پیشرفته حامد(بامسئولیت محدود)

10200234708

1394/02/05

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

55.    

فنی مهندسی انتقال قدرت دانش محور تبریز (با مسئولیت محدود)

14005063701

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

56.    

فنی مهندسی پدید آوران مبتکر (سهامی خاص)

10200399189

1393/10/06

دانش بنیان نوپا

06- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

57.    

فنی مهندسی رگا رسانه گستر ارک (سهامی خاص)

10200377310

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

06- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

58.    

فنی و مهندسی پاینده صنعت آرتا سام (سهامی خاص)

10200457911

1393/08/10

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

59.    

کارا پویان اعصاب (سهامی خاص)

10200452425

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

60.    

کاوش ابزار پزشکی کیا (سهامی خاص)

10200422246

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

61.    

کلر پارس (سهامی خاص)

10200105825

1394/07/11

دانش بنیان صنعتی

12- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

62.    

کنترل ماشین سرو (با مسئولیت محدود)

14004020057

1393/04/24

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

63.    

کیمیا ایده پرداز آذربایجان ( بامسئولیت محدود)

10200431220

1393/12/16

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

64.    

کیمیا پژوهان مرند (با مسئولیت محدود)

14000202519

1393/06/02

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

65.    

گروه ماشین سازی آذر پیشران ماشین تبریز (سهامی خاص)

10200371524

1393/08/10

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

66.    

گل سهند خسرو (سهامی خاص)

10200009345

1393/06/25

دانش بنیان نوپا

01- فناوری زیستی

67.    

ماشین سازی خشکبار صنعت تبریز کار (سهامی خاص)

14004800030

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

07- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

68.    

مشاوران ایده پاک اطلس (سهامی خاص)

10200402627

1394/05/10

دانش بنیان نوپا

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

69.    

مهندسی آلکان صنعت آذربایجان(سهامی خاص)

14002870560

1394/02/05

دانش بنیان نوپا

09- وسایل ، ملزومات و تجهیزات پزشکی

70.    

مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر (با مسئولیت محدود)

10200393720

1394/07/11

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

04- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها )

71.    

مهندسین مشاور اب اندیشان آذر(سهامی خاص)

10200181661

1393/04/24

تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیان

13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

72.    

نانو پلاست جلفا ارس، (سهامی خاص)

14003846893

1394/07/11

دانش بنیان نوپا

02- فناوري نانو (محصولات و  مواد )

73.    

نوین ابتکار سهند(سهامی خاص)

10200434622

1393/03/31

دانش بنیان نوپا

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

74.    

نوین حسگر سهند تبریز (با مسئولیت محدود)

14004864896

1394/08/09

دانش بنیان نوپا

05- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات 

75.    

هشت هزار و ششصد و نه آذر کیمیا خاتم (تعاونی)

10200440769

1393/04/24

دانش بنیان نوپا

02- فناوري نانو (محصولات و  مواد )

76.    

هوشمند سامانگان قدر هدی (سهامی خاص)

10200451249

1393/08/10

دانش بنیان نوپا

10- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها)