منوی اصلی
 
 
امروز : 29
ديروز : 269
ماه : 4182
كل : 29337
 
نقشه سایت
 • منوی بالا
  • صفحه اصلی
  • معرفی استان
   • معرفی اجمالی
   • ظرفیت ها
  • معرفی منطقه ویژه
   • معرفی ربع رشیدی(وجه تسمیه)
   • معرفی
   • محدوده منطقه ویژه و نقشه
   • توانمندی های منطقه
   • کانون های فناوری
   • پهنه های فناوری
   • محور های اولویت دار منطقه
  • چارت سازمانی
  • شبکه های توسعه فناوری
   • معرفی
   • شبکه فناوری و نوآوری نانو
   • شبکه فناوری و نوآوری علوم زیستی
   • شبکه فناوری و نوآوری نفت و گاز
   • شبکه فناوری و نوآوری گیاهان دارویی و طب سنتی
   • شبکه فناوری و نوآوری علوم شناختی
   • شبکه فناوری و نوآوری ارتباطات و میکروالکترونیک (فام)
   • شبکه فناوری و نوآوری آب وخاک
   • شبکه فناوری و نوآوری انرژی‌های تجدید پذیر
   • شبکه فناوری و نوآوری مواد پیشرفته و کامپوزیت
   • شبکه فناوری و نوآوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
   • شبکه فناوری و نوآوری صنایع خودرو و قطعه سازی
   • شبکه فناوری و نوآوری صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی
   • شبکه فناوری و نوآوری صنایع نساجی و پوشاک
   • شبکه فناوری و نوآوری مهندسی پزشکی
   • شبکه فناوری و نوآوری ذخایر ژنتیکی و زیستی
   • شبکه فناوری و نوآوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
  • ارتباط با ما
 • تست
 • master
 • معرفی منظقه ویژه
  • معرفی ربع رشیدی
  • معرفی محدوده منطقه ویژه
  • نقشه منطقه ویژه
  • توانمندیهای منطقه
  • پهنه های فناوری
  • محورهای فعالیت اولویت دار منطقه
  • چارت سازمانی منطقه
 • شبکه های نوآوری و فناوری
  • شبکه فناوری و نوآوری نانو
  • شبکه فناوری و نوآوری علوم زیستی
  • شبکه فناوری و نوآوری نفت و گاز
  • شبکه فناوری و نوآوری گیاهان دارویی و طب سنتی
  • شبکه فناوری و نوآوری علوم شناختی
  • شبکه فناوری و نوآوری ارتباطات و میکروالکترونیک (فام)
  • شبکه فناوری و نوآوری آب وخاک
  • شبکه فناوری و نوآوری انرژی‌های تجدید پذیر
  • شبکه فناوری و نوآوری مواد پیشرفته و کامپوزیت
  • شبکه فناوری و نوآوری صنایع نساجی و پوشاک
  • شبکه فناوری و نوآوری صنایع خودرو و قطعه سازی
  • شبکه فناوری و نوآوری صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی
  • شبکه فناوری و نوآوری مهندسی پزشکی
  • شبکه فناوری و نوآوری ذخایر ژنتیکی و زیستی
  • شبکه فناوری و نوآوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
 • قوانین و مقررات
  • قوانین و مقررات
  • دیگر مستندات
  • قوانین کشوری
  • آیین نامه مراکز رشد
  • آیین نامه منطقه ویژه
 • ذینفعان منطقه ویژه
  • مراکز رشد
  • پارک علم و فناوری
  • دانشگاهها
  • مراکز صنعتی ،تجاری
  • فن بازار
  • پارک علم و فناوری
 • معرفی استان
  • معرفی اجمالی
  • ظرفیت ها
  • شهرستان‌ها
 • چارت سازمان عامل